Satsning på berättartradition

Med projektmedel från landstinget i Sörmland kommer hembygdsrörelsen och bygdegårdsrörelsen att starta samverkan kring lokal berättartradition.

– Genom samverkan är det möjligt att skapa ett starkare och mindre sårbart föreningsliv och bidra till en levande landsbygd. Tillsammans kan vi erbjuda ett bredare kulturutbud på Bygdegårdar och Hembygdsgårdar. Varför ska vi konkurrera när vi kan samverka, undrar Ulla Johanson, bygdegårdsdistriktet.

– Landstinget gör det möjlighet att göra en gemensam satsning på berättarkonsten för att bevara minnen som riskerar att gå förlorade. Grundläggande är möjlighet till eget deltagande och delaktighet, säger Jennie Forndal, hembygdsdistriktet.

Projektmedlen ska gå till gemensam aktivitet med lokal förankring på 3 bygdegårdar och 3 hembygdsgårdar.

– Vi kommer att lansera ett programutkast på tema nostalgi med berättelser, minnen, bild och musik som kompletteras med lokala inslag. Övergripande är syftet att öka samvaron och minskad ensamhet och bättre hälsa för äldre. Samtidigt tror vi att nostalgi och bygdens lokala historia lockar till både en äldre och en yngre målgrupp, berättar Ulla Johanson.

Båda organisationerna har noga följt samhällsdebatten och den negativa inverkan på hälsan som ensamhet och isolering har på seniorer. Slutsatsen är att det är viktigt med fler möjligheter till samvaro.

– Vi tror att ökad samvaro ger minnesträning och livsglädje som kan motverka ensamhet, isolering men också t.ex. bromsa demens, säger Jennie Forndal.

Fakta och bakgrund: I Södermanland finns det 27 bygdegårdar och 68 hembygdsföreningar.

Det finns en stark vilja mellan bygdegårdarna och hembygdsrörelsen att utveckla gemensam verksamhet för att på så sätt kunna skapa ett bättre bredare utbud av aktiviteter.

Kontakt

Bygdegårdsdistriktets ordförande: Ulla Johanson, tfn 070-671 68 30

Hembygdsdistriktets konsulent: Jennie Forndal, , tfn 073-140 33 75