Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Styrelsen

i Söderala Bygdegårdsförening består av:

Ordförande            Håkan Enbom

Vice ordförande   Joy Silverkvarn

Sekreterare            Agneta Källman

Kassör                      Jerry Andersson

Ledamot                  Lars Sörlin

Suppleant               Gunnar Silverkvarn

Suppleant               Martin Brorstad