Styrelsen i Slakmöre Bygdegårdsförening

Ordförande Christian Sehler

slakmorebygdegardsforening@gmail.com

Vi håller på att uppdatera medlemsregistret och ber er att skicka in er mailadress.