Styrelsen i Slakmöre Bygdegårdsförening

Ordförande Christian Sehler

slakmorebygdegardsforening@gmail.com

Vi håller på att uppdatera medlemsregistret och ber er att skicka in er mailadress.

Medlemskapet för 2022 gäller även 2023 då inga aktiviteter har ägt rum 2022.