Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Vandringsleden

Bygdegårdsföreningen har satt upp minnesskyltar över intressanta kulturminnen i bygden.
På dessa skyltar finns beskrivningar över personer som bott i torp och gårdar men också om verksamheter som existerade förr. Dessa beskrivningar är viktiga för att förmedla bygdens historia till dem som nu bor i och besöker Slakmörebygden.

För att underlätta för dem som vill ta del av beskrivningarna finns platserna markerade på en karta med lämpliga stigar och vägar dit. Dessa ”kulturstigar” erbjuder inte bara historiska upplevelser utan är också förträffliga ”rekreationsstigar” som sträcker sig från strandängarna utmed Kalmarsund genom odlingsmarkerna till skogsområdena. Utefter stigarna finns rastplatser med eldstäder dit du är välkommen att grilla eller bara vila en stund.

 

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se