som är en benämning på tångmassor som drivs upp på strandkanterna av havsvågorna. Sjöslak användes både som djurfoder och gödsel på åkrarna. ”Möre” är ett ord för sankmark och är vanligt förekommande i dessa trakter.

Slakmöre har varit bebott sedan bronsåldern ca 1800 – 500 år f. Kr. Man har även hittat stenåldersfynd men inga fasta boplatser. Bygden såg på den tiden helt annorlunda ut jämfört med idag. All lågländ terräng som idag är bördiga åkrar och ängar låg då under vatten.
Från 1600-, 1700- och 1800-talen finns lämningar som vittnar om en aktiv varvsbygd och sjöfarten har betytt mycket för trakten.

Bygdegården är som på många andra platser i vårt land byns gamla skola. Många är de bybor eller numera sommargäster som lekt på skolgården och lärt ABC innanför dessa väggar.
År 1876 ålades Kannemåla och Nyttorps skolrote av Ryssby sockens kyrkostämma att innan 1878 var slut ha en uppförd och färdigställd skolbyggnad i Slakmöre. Den 1 september 1878 var det slutbesiktning av bygget. Sluträkningen löd på 2 573 kronor och 50 öre. Skolan lades ner 1965.

Slakmöre och trakten runtomkring har en rik historia och bygdegårdsföreningen är angelägna om att ta den till vara och försöka hålla den vid liv. Med utgångspunkt från Slakmöre Bygdegård finns det ett antal utmärkta vandringsleder. Längs vandringslederna finner du skyltar som berättar om torp och byggnader som funnits en gång.

Välkommen till byns gamla skola! Bygdegården är ett 1800-tals hus med naturen inpå knutarna som gjord för möten, konferenser, utställningar, fester m.m.

Slakmöre Bygdegård är en lokal för många tillfällen!

Här kan du:

  • Gå utmed promenad- och vandringslederna – följ de oranga pilarna. Grilla. Se historiska glimtar ur byhistorien.
  • Se utställningen ”Skolan förr”.Det gamla klassrummet
  • Följ miljöarbetet i bygden.
  • Upptäck lugnet, den vackra naturen. Hör den ljuva fågelsången och vindens sus i träden!
  • Hyr bygdegården till ditt bröllop, födelsedagskalas, släktträff, konferens eller styrelsemöte. Lokalen rymmer 70 personer. Porslin finns för ca 60 personer.
  • Är du medlem i Slakmöre bygdegårdsförening kostar bygdegården endast  500 kr att hyra. Är du inte medlem är hyran 1000 kronor för en dag (25h) och 2000 kr för en helg (fre-sön). En depositionsavgift på 5000 kr, kan komma att tas ut för ungdomar som hyr bygdegården.
    Vid styrelsemöten för föreningar är hyran 350 kr..
  • Uthyrning ring Sune 070-536 73 85