Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild
  • Hem
  • Föreningen

Föreningen

Ornö bygdegårdsförening är en medlemsbaserad ideell förening och vi välkomnar alla som vill engagera sig i föreningen och dess lokaler.

Bakom föreningen står styrelsen som består av 5 ordinarie ledamöter, en är vakant och 4 suppleanter.

Ordförande: Elinore Vinsonneau
Kassör: Lizzie Elf
Sekreterare: Vakant

Engagerade medlemmar är helt avgörande för föreningens aktiviteter och verksamheter och för en levande landsbygd och skärgård behövs öppenhet och sammanhållning vilket är föreningens syfte bland många andra. En välkomnande och jämlik plats för öbor i alla åldrar att mötas på.

Styrelsens uppgift som en del av den medlemsbaserade föreningen är att förvalta bygdegården och se till att lokalen fungerar för de många olika verksamheter och hyresgäster som använder den, medan medlemmarna skapar föreningsaktivitet. Att se till att byggnaden underhålls och repareras är en viktig uppgift för styrelsen, liksom att hantera uthyrningen till både till permanenta och tillfälliga hyresgäster.

Bygdegårdsföreningen bidrar också till det kulturella utbudet på ön och arrangerar därför årligen teater, berättarkvällar och liknande.


Kontakt OBF:

Kontaktpersoner: –

Styrelsens e-post: obforno@gmail.com

Bokning: Qina Hermansson, telefon 070-715 48 09, e-post obforno@gmail.com. Läs mer om bokning: Boka bygdegård
*Frågor som inte gäller bokning hänvisas vänligen till mailen

Facebook: https://www.facebook.com/OrnoBygdegardsforening

Instagram: orno.bygdegardsforening

Medlemsskap i OBF:

Att bli medlem i OBF är enkelt! Betala medlemsavgift enligt nedan och uppge namn och adress så är det klart!

Vuxna: 100 kr /år

Ungdomar under 18 år:  20 kr/år

Medlemsavgiften betalas via postgiro 370701-5 eller Swish 123 15 964 85.
Ange namn och adress för den eller de personer som anmälan gäller.

OBF QR-kod medlemskap 100kr
Medlemskap OBF 100kr

Om du vill använda mobilappen Swish för att bli medlem kan du öppna Swish-appen och välj Skanna QR och rikta din mobilkamera mot QR-koden här intill så läses nummer och belopp in automatiskt.

Fyll sedan i ditt namn och adress i meddelandefältet innan du betalar. Om du är under 18 år ändra även belopp till 20kr.


Information om hantering av register enligt GDPR


Som medlem stödjer du underhåll och utveckling av bygdegården, kan hyra lokalerna till ett lägre pris och får genom årsmötet möjlighet att påverka föreningens arbete och välja styrelse.

Styrelsen välkomnar dessutom varmt egna initiativ till aktiviteter och annat som är öppet för allmänheten. Ordnar du en ideell eller öppen aktivitet får du låna lokalen gratis.

Styrelsen ordnar även vår- och höststädning, ett trevligt tillfälle att umgås med andra medlemmar i föreningen samtidigt som vi ägnar oss åt lättare underhåll i och runt bygdegården. Lunch och fika står också på schemat på städdagarna.

OBF ordnar även olika typer av evenemang där medlemmar har lägre inträdesavgift.

Vill du få utskick om möten och annan info från OBF, meddela detta per mejl till obforno@gmail.com