Till Riksförbundet
Gå till distrikt
  • Hem
  • Nyheter
  • Havet som, omger oss – Invigning av verket ”Att skapa eller betrakta skuggor"

Havet som, omger oss – Invigning av verket ”Att skapa eller betrakta skuggor”

Havet som omger ossUnder sommaren har Malin Franzén uppsökt ett antal platser på och runt Ornö för att med metoden siluettklippning utforska det som försvunnit och det som alltjämt dröjer sig kvar från det förflutna och tillsammans med oss på Ornö ta fram verket ”Att skapa och betrakta skuggor”. Läs mer om processen och hela projektet på vår nyhetssida om konstprojektet ”Havet som, omger oss”.

En sådan plats är den 42 meter djupa insjön Stunnträsk, där ishavsrelikten Skorven lever. En annan är Gäddfabriken och fiskevatten runt Ornö som inte längre är i ekologisk balans. Ytterligare en är den närliggande ön Skraken, som tagits över av häckande skarvar och skapat en inverterat vit siluett med döda träd.

Under sommaren har det hållits öppna workshops och samtal på olika platser på ön då alla varit välkomna att klippa siluetter tillsammans. Även en båttur och teckningsworkshop vid skarvkolonin och en våtmarksslåtter vid Gäddfabriken genomfördes.

På onsdag 10/8 startar invigningen av verket ”Att skapa eller betrakta skuggor” och i utställningen som öppnas på bygdegården skapas en öppen ateljé där alla är välkomna att delta i iscensättningen av ett skuggspel utifrån alla deltagares klippta siluetter samt att pröva på olika traditionella hantverksmetoder med vassen från slåttern.

Program för invigningen och utställningen: