Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Styrelsen/Kontakt

Styrelsen 2022

Ordförande
Stefan Östlund

Vice ordföranden
Anna Schelin

Kassör
Harald Nilsson

Sekreterare
Yohanna Amselem

Ledamot
Elin Jonsson
Pär Mattsson
Victoria Calvert

Ersättare
Elizabeth Mens
Dan Karlsson
Sten Ericsson

Valberedning för 2024
Pelle Hedqvist
Lena Fridlund

Revisorer
Thomas Palmgren
Peter Svan

Tegelbruksgruppen/Tegelbruksföreningen
Pär Mattsson
Dan Karlsson
Sten Eriksson
Morgan Larsson
Per Olof Andersson
Peter Falk

Bygdeforskningsgruppen

Webredaktör
Kristina Norderup
Anna Schelin
Yohanna Amselem