Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Bli medlem

Medlemsavgiften bestäms varje år på årsmötet.
Avgiften år 2024 är 100 kr per person. Begär du inträde efter 1 oktober så betalar du medlemsavgift för
nästkommande år. Barn upptill 18 år gratis.

Betala till bankgiro 789-9172
eller swisha direkt på 1231552934
Ange namn, adress, telefon och e-postadress.

Medlem i föreningen kan alla bli som vill stödja föreningens mål och syften. Som medlem får du hyra bygdegården.

Information från föreningen får du främst genom informationsblad, infotavlor, medlemsmöten och i facebookgruppen: Öjervik.

Som medlem registreras du med fullständigt namn och adress. Föreningen använder registret enbart för den egna administrationen och uppgifterna lämnas inte vidare.

Vill du inte bli registrerad kontaktar du styrelsens ordförande eller kassör, detta med anledning av GDPR ( EU-direktivet till skydd av den personliga integriteten).