Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Intro image

Öjerviks bygdeförening

Öjerviks bygdeförening arbetar med att göra bygden levande och attraktiv att leva och bo i både för barn och vuxna, genom att dokumentera, tillgängliggöra och utveckla bygdens historia, natur och historiska minnesplatser samt med att anordna fester och olika evenemang och aktiviteter i bygden.