Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Malvikens tegelbruksmuseum

I bygden har funnits ett stort tegelbruk.  En mindre kopia av detta bruk har  byggts  med gamla metoder och material under åren 1999-2002 i ett leaderprojekt av en avknoppning till bygdeföreningen – Malvikens tegelbruksförening.

Tegelbruket hann inte helt färdigställas inom projektets ram.

Öjerviks bygdeförening ansökte därför  2019 om medel från  Riksantikvarieämbet för  att  färdigställa tegelbruket och göra det till ett museum där man kan se  hur tegel  tillverkades under 19 00-talet.

Medel beviljades och arbetet påbörjas hösten 2019 och beräkna bli klart under 2020.