Bakgrundsbild

Styrelsen

Adress: Oaxen 51, 153 93 Mörkö

Ordförande
Marita Lärnestad, 070-489 95 17

Kassör
Kerstin Holm

Sekreterare
Johanna Hållén

Ledamöter
Camilla Alinger Grahl
Eva Pettersson
Jane Westerberg
Mikael Henriksson

Suppleant
Brita Berg

Säker föreningsgård 2024-2026

Vi är certifierade som en säker föreningsgård 2024-2026. Det innebär att vi utbildat oss inom riskmedvetenhet och skadeförebyggande arbete för att öka säkerheten i och för vår föreningsgård. Föreningens styrelse har också intygat att åtgärder vidtagits som gör föreningen till en ”Säker föreningsgård”.