Bakgrundsbild

Hållbarhet

Oaxen bygdegård är omgiven av en unik miljö – den vill vi ta hand om.

Det är därför viktigt för oss att hushålla med naturens resurser, att minska utsläppen av växthusgaser, att sträva efter energihushållning och att använda förnybara energikällor såsom sol, vind, vatten i det löpande arbetet.

Hållbarhetsdiplom

Oaxen Bygdegårdsförening har uppnått kriterierna för Bygdegårdarnas hållbarhetsdiplom. Kriterier har tagits fram för att visa på de sex globala mål som bäst beskriver var och hur vi kan stärka långsiktig hållbarhet där vår rörelse är som starkast.

Hållbarhetsdiplom
Klicka för att göra större i pdf.
  • Mål 3: God hälsa och välbefinnande (social hållbarhet)
  • Mål 10: Minskad ojämlikhet (ekonomisk hållbarhet)
  • Mål 11: Hållbara städer och samhällen (social hållbarhet)
  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion (ekonomisk hållbarhet)
  • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna (miljömässig hållbarhet)
  • Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen (social hållbarhet)
Hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicy för Oaxen Bygdegårdsförening