Gillets historia

Oaxens bygdegård Gillet invigdes den 7 juli 1929. Medlemmar byggde huset med gåvor och lån från Karta & Oaxens Kalkbruk.
I Stora Salen finns skyltar som minner om detta med namnen på de som byggde.
1936 fick föreningen en biograf och tack vare intäkterna från den kunde lånet snabbt betalas.

Invigning av Gillet 7 juli 1929.

Åren 2012-2014 genomförde föreningen projektet ”Oaxen för alla”, finansierat med EU-medel genom Leader Södertälje Landsbygd.

Medlemmar byggde Gillebryggan, Kalkbryggan och Härbärget sommaren och hösten 2013. Våren 2014 byggdes toaletter, dusch och pentry i Gamla Bastun. Dessutom tog projektet fram och satte upp 71 olika skyltar.