Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Personintegritet

Föreningens personintegritet.

Hur personuppgifter får behandlas regleras numera av EU-gemensam lag, förkortad GDPR. Som förening är det vår skyldighet att förklara hur lagen fungerar för att din personliga integritet skall skyddas.

Du skall vara medveten om att:

Föreningen innehar ett medlemsregister. Det får endast innehålla uppgifter som föreningen har behov av i sin verksamhet. I vårt fall innehåller detta register namn, adress och notering om betald årsavgift. I och med att du betalar din årsavgift godkänner du att uppgifterna registreras hos Jörlanda Ideella  Bygdegårdsförening.

Föreningen publicerar då och då bilder på hemsidan. Lagen ställer krav på föreningen att, om identifierbara personer förekommer på bilden, i görligaste mån från dessa personer skaffa godkännande för publicering.  Det sker genom muntlig förfrågan eller genom generellt godkännande från alla vid en bilddokumenterad sammankomst. Om du upptäcker en publicerad bild som du inte vill ha publik har du rätt att få den borttagen från hemsidan.

Vid frågor kring den personliga integriteten kan du kontakta någon i styrelsen.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se