Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Historik

Byggnaden uppfördes 1901 och fick elektricitet 1930.

Huset användes som skola fram till och med vårterminen 1959. Därefter som samlingslokal för olika ändamål fram till 1970 då Ingaboda Bygdegårdsförening bildades.

Byggnaden renoverades och invigdes hösten 1971.