Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Rapport från årsmötet

Under närvaro av styrelsen och en gäst genomfördes årsmötet i Bygdegården.
Till ordförande för mötet valdes Sven-Åke Herbertsson och till sekreterare valdes Eva Stridsberg. Verksamhetsberättelsen för 2019 godkändes.
Ingemar Thulin föredrog resultat- och balansräkningen och revisionsberättelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Sedan blev det omval på de flesta posterna och styrelsen för 2020 består av ordförande Sven-Åke Herbertsson, sekreterare Anja Nilsson och kassör Ingemar Thulin.
Övriga ledamöter Eva Stridsberg och Jimmy Hansen.
Till ersättare valdes Sven-Erik Nilsson och Ronny Håkansson.
Till programansvarig och som festkommitté valdes styrelsen och som marknadsansvarig Anja Nilsson.
Till fastighetskommitté valdes Mats Persson, Håkan Bengtsson och Erik Sjöholm.
Till badkommitté för Gummarpsbadet valdes Jonny Hjalmarsson, Jimmy Hansen, Göran Olsson och Sven-Åke Herbertsson.
Som revisorer valdes Gunilla Malmsten och Per-Erik Mattsson och som ersättare Mats Persson och Lennart Jönsson.
Som valberedning fanns bara en person att tillgå, så det blev omval av Britt Qvarnström.
Till ombud vid distriktets årsstämma valdes Eva Stridsberg och Anja Nilsson och som ersättare Sven-Åke Herbertsson.
Till ledamot i Rodatorpets stiftelse valdes Mats Persson. Till ombud och ersättare vid Studieförbundet Vuxenskolans årsmöte valdes Sven-Erik Nilsson och Sven-Åke Herbertsson.
Mötet avslutades med att Mats Persson tilldelades silvernålen, den näst högsta utmärkelsen, från Bygdegårdarnas riksförbunds skånedistrikt för mångårigtoch idogt arbete i Bygdeföreningen.

Efter fikat blev det bildvisning av Sven-Erik Nilsson från hans cykeltur på banvallen mellan Älmhult och Kristianstad.

Mats får silvernålen av Ingemar

 

 

 

 

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se