Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Rapport från årsmötet 17 mars 2019

Ett 20-tal medlemmar var närvarande vid Årsmötet.
Till ordförande för mötet valdes Sven-Åke Herbertsson och till sekreterare valdes Anja Nilsson. Verksamhetsberättelsen föredrogs av sekreteraren. Ingemar Thulin föredrog resultat- och balansräkningen och Per-Erik Mattsson föredrog revisionsberättelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Sedan blev det omval på de flesta posterna och styrelsen för 2019 består av ordförande Sven-Åke Herbertsson, sekreterare Anja Nilsson och kassör Ingemar Thulin. Till ersättare valdes Sven-Erik Nilsson och Jimmy Hansen. Till programansvarig och som festkommitté valdes styrelsen och som marknadsansvarig Anja Nilsson. Till fastighetskommitté valdes Mats Persson, Håkan Bengtsson och Erik Sjöholm. Till badkommitté för Gummarpsbadet valdes Jonny Hjalmarsson, Göran Olsson och Sven-Åke Herbertsson. Som revisorer valdes Gunilla Malmsten och Per-Erik Mattsson och som ersättare Mats Persson och Lennart Jönsson. Som valberedning fanns bara en person att tillgå, så det blev omval av Britt Qvarnström.
Till ombud och ersättare vid distriktets årsstämma valdes Ronny Håkansson och Anja Nilsson. Till ledamot i Rodatorpets stiftelse valdes Mats Persson. Till ombud och ersättare vid Studieförbundet Vuxenskolans årsmöte valdes Sven-Erik Nilsson och Sven-Åke Herbertsson.
Efter fikat blev det visning av en film från Glimåkraskolan från 1967-1975.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se