Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Glädjande nyheter om fiber

Äntligen glädjande nyheter om fiber. Under vecka 51 så kommer första spadtaget för fiber i Glimåkra Norra distriktet att tas.
Optotech kommer då att börja gräva i närheten av Boalt. De kommer sedan att gräva sig söderut.

Under början på nästa år så kommer de olika fiberföreningarna att bjuda in berörda personer såsom markägare och vägsamfälligheter till ett samlat möte.
I vårt område som går under NordÖstra Glimåkra (I runda slängar Snarrarp Björkeröd Högsma Gummarp) så kommer vi att boka och bjuda in till ett möte i Högsma bygdegård. Syftet är att diskutera markavtal och och andra praktikaliteter som behövs för att kunna gräva i vårt område. På flertalet ställen kommer fibern att läggas i vägen och därmed är det inte aktuellt med något markavtal med fastighetsägarna på de sträckorna, dock måste avtal skrivas med vägsamfälligheterna.

Något datum för ett samlat möte i Högsma Bygdegård är ännu inte fastlagt men det kommer att ske så snart som det är möjligt.
På mötet så kommer det att finnas sakkunniga personer från IP-Only som kan svara på eventuella frågor angående avtalen m.m.

En länk från alla fiberföreningarna i Glimåkra här nedan
https://mailchi.mp/f198aaae86a6/graevstart_pa_g

God Jul och Gott nytt år
Rosita Ottosson