Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Styrelsen

Kontaktuppgifter för styrelsen efter Årsmötet 2024

Vi träffas 8-10 ggr per år med protokollförda möten. Därutöver engagerar vi oss i bygdegårdens löpande drift och underhåll.

Ordförande

Claes-Erik Eriksson
Mobil: 0705-77 62 85
torpa1362@gmail.com

Vice ordförande
Brandskyddsansv 

Jan Byvik
Mobil: 0705-29 45 02
ch.byvik@hotmail.com

Kassör

Eva Persson
Mobil: 0702-88 48 42
eva99.persson@telia.com

Sekreterare 

Heinrich Kaufmann
Mobil: 0708-84 11 89
heinrich.kaufmann@yahoo.com

Bokningsansvarig

Marie Fredin
Mobil: 0705-70 10 65
marie.fredin@telia.com

Ledamöter

Rasmus Petrusson
Mobil: 0705-54 15 56
rasmus.petrusson@gmail.com

Ingemar Ingemarsson
Mobil: 0793-37 15 39
ingemar.ingemarsson42@gmail.com

Till styrelsen finns också valda tre ersättare