Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild
  • Hem
  • Om bygdegården

Om bygdegården

 

Bygdegården är den naturliga mötesplatsen öppen för alla. Bygdegården ger förutsättning för lokal demokrati och medborgarinflytande.

Vi är en ideell förening som driver och förvaltar Fjärås Bygdegård med hjälp av driftsbidrag och anläggningsstöd från Kungsbacka kommun. Vi vänder oss till en bred allmänhet som vill hyra vår bygdegård för olika tillställningar och evenemang.

Årsmötet under mars månad godkänner förvaltningsberättelse, årsredovisning, budget och verksamhetsplan.

Bygdegårdarna samlar Sverige

Fjärås bygdegård är en av över 1400 st i Bygdegårdarnas Riksförbund. Vi är en öppen folkrörelse med mötesplatser i hela landet. Bygdegårdsrörelsen har en ledande roll i att stärka bygden och dess människor – nu och i framtiden. Bygdegårdsrörelsen organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler med en demokratisk värdegrund.

Gå gärna in på Riksförbundets hemsida och läs mer!