Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Styrelse

Styrelsens sammansättning:

Ordförande: Maria Berglund
Vice ordförande: Camilla Körkander
Kassör: Göran Bengtsson
Sekreterare: Tore Berggren
Ledamot: Bertil Hallbom
Ledamot: Pether Budin
Ledamot: Helén Kattlunds
Suppleant: Peter Larsson
Suppleant: Petra Lundin