Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Bilder

Byte av ytterpanel-arbetsdag 4 maj 2019
Byte av ytterpanel-arbetsdag 4 maj 2019
Byte av ytterpanel-arbetsdag 4 maj 2019
Byte av ytterpanel-arbetsdag 4 maj 2019
Byte av ytterpanel-arbetsdag 4 maj 2019
Byte av ytterpanel-arbetsdag 4 maj 2019
Byte av ytterpanel-arbetsdag 4 maj 2019
Byte av ytterpanel-arbetsdag 4 maj 2019
Byte av ytterpanel-arbetsdag 4 maj 2019
Byte av ytterpanel-arbetsdag 4 maj 2019
Byte av ytterpanel-arbetsdag 4 maj 2019

Höbärgning juli 2018
Höbärgning juli 2018

Boulekväll i juni 2018

 

 

Städdag 1 maj 2018
Arbetsdag-bänkar och bord mars 2018
Arbetsdag januari 2018
Renovering rum på övervåningen arbetsdagen julen 2017
Baren december 2017

 

 

Jultallriken december 2017
Melodikryss i bygdegården 2022
Bar vid årets fest i november 2022
Rengöring av alla stolarna i bygdegården, arbetsdag 2022
Fikastund vid höbärgning 2023
Traktorparad vid bygdegården sommaren 2022
Sommarfest pågång 2023
Nya garderober skruvas ihop, arbetsdag 2022
Slipning av trapp, arbetsdag 2022
Vedklyvning, arbetsdag 2022
Nya porslinet anländer, sommar 2023
Vårt porslin
Julbuffé 2022
Ordförande presenterar det årliga bildspelet, julbuffén 2022

Boksläpp av Etelhemsboken
Inför boksläpp av Etelhemsboken 2024

Boulematch nr 1, 11 Maj 2024
Bubbel Invigning Boulebana Maj 2024
Gemensam Grillning Bouleinviningen Maj 2024
Matintag 11 Maj 2024
Boulematch nr 2,11 Maj 2024
Sista Kampen Boule 11 Maj 2024- tjejerna segrade