Till Riksförbundet
Gå till distrikt
  • Hem
  • Föreningen

Föreningen

Etelhems bygdegårdsförening bildades 1951.

Idag ägnar sig föreningen förutom skötsel av bygdegården även åt att ta hand om våra vackra ängen i Etelhem. Ängena fagas på våren och under sommaren är det slåtter och sedan höbärgning enligt gammal tradition.

Under året hålls minst en arbetsdag i bygdegården med mycket god uppslutning av hjälpsamma Etelhemsbor. Det finns alltid mycket att ta tag i och det är tur att det är så många som ställer upp och hjälper till. Sedvanliga arbetsuppgifter är vedhantering, städning och renovering.

Under 2023 så har styrelsen både jobbat med att göra utbildningen en säker bygdegård samt även blivit hållbarhetsdiplomerade. Under 2024 har vi påbörjat ett samarbete med Röda korset för att jobba för att bli en trygghetsplatserna på Gotland.