Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Historia

En gård under Marsvinsholm
Gården fick namnet Erikslund efter greve Erik Piper på närliggande Sövdeborg, som genom giftermål med Charlotta Ruuth blivit ägare till Marsvinsholm. År 1836 lät Erik Piper sju gårdar från Gussnava by uppgå i plattgården Erikslund. Plattgårdar bildades på 1800-talet som satellitgårdar under de större godsen – i Erikslunds fall under Marsvinsholm.

1842 utgjorde ladufogde, skogvaktare, drängar och pigor med familjer sammanlagt 34 personer som alla bodde på Erikslund. Femtio år senare hade antalet mer än fördubblats. 1909 var gården friköpt från Marsvinsholm, men i slutet av 1920-talet upphörde jordbruksdriften helt vid Erikslund och arealerna delades upp i 30 jordbruksegnahem.

Bygdens nöjespalats
Erikslunds byggnader hade stått öde i nästan 20 år då entusiaster från bygden 1945 bildade en bygdegårdsförening. Utedansbana och scen byggdes och bygdegården med park blev snart en mycket populär festplats där både nationellt och internationellt kända artister uppträdde. Publikrekordet på 3 500 personer sattes 1952 då Gösta ”Snoddas” Nordgren var här och sjöng sin populära sång Flottarkärlek. Film och föredrag stod ofta på programmet och redan 1951 kunden traktens invånare se tv-sändningar i bygdegården då tv-apparater ännu inte fanns i var mans hem. På 1960-talet avvecklades utedansbanan, men bygdegården har fortsatt att vara en självklar plats för möten, fester och gillen.