Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Föreningen

Boge Byggnadsförening u.p.a är en ekonomisk förening som bildades 1938. Föreningen äger fastigheten Boge Klinte med en stor mangårdsbyggnad, flygel och smedja. Under juni – augusti sker uthyrning hela veckor från lördag – lördag. Övrig tid kan hyrestiden överenskommas med uthyraren. Bygdegården är lämplig till många typer av evenemang men är idealisk för barnkalas, fester, dans, studiecirklar, möten m.m. Varför inte en arbetsplatsträff med mat och övernattning till ett billigt pris?
Bygdegården är handikappanpassad på bottenplan.

På arbetskvällarna jobbar vi med underhåll både ute och inne. Vi håller på några timmar och föreningen bjuder på kaffe och smörgås eller annan enkel förtäring.

Tisdagar 18.30 under vår och höst spelas kortspelet Bräus. Deltagande är öppet för alla. Även nybörjare är välkomna!

Tips och önskemål om verksamhet i bygdegården kan lämnas till styrelsen.

Om aktiviteter i Boge kan också läsas på Facebook under Boge bygdegård.

Adress Boge Klinte 509, 62436 Slite

Byggnadsföreningens bankgiro 890-7172