Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Bli medlem

Bli andelsägare i Byggnadsföreningen! En andel kostar 100 kr och ger rösträtt i föreningen. Andelsägarna registreras hos kassören. Andelarna är personliga men kan ärvas.

Vid intresse kontakta i första hand kassören eller någon annan i styrelsen.