Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild
  • Hem
  • Flygelrenovering

Flygelrenovering

Med början hösten 2018 genomförde Boge Byggnadsförening u.p.a. ett projekt där flygel och smedja renoverades. Renoveringen var klar i maj 2020. Flygeln togs i bruk för uthyrning efter midsommar 2020.

Finansieringen sker via stöd från Landsbygdsprogrammet 2014-2020 genom Länsstyrelsen i Gotlands län och från Region Gotland gemensamt med 90 % av budgeterad kostnad. Den ekonomiska föreningen står för resterande 10 % av budgeten. Kostnader utanför budget får föreningen stå för i sin helhet. Hägur Björns Sten & Trä i Bunge har kontrakterats för renoveringen.

Planeringen för projektet påbörjades 2017 och syftet är att kunna erbjuda uthyrning av en mindre samlingslokal och ett tillfälligt boende på en Gotlandsgård året runt för besökare, turister och sockenbor och därigenom skapa förutsättningar för att mer aktivt samverka med andra aktörer kring de spännande utvecklingsmöjligheter som finns för Boge, Slite och bygden runt omkring.

Ett stort tack riktas till Länsstyrelsen på Gotland, Region Gotland och Jordbruksverket, som tillsammans med ett omfattande ideellt arbete av styrelse, andelsägare och andra gjort detta projekt möjligt!