Bakgrundsbild

Priser mm

Div priser

Hela Bygdegården en dag som längst fr. kl. 12:00 – 12:00 efterföljande dag. 1/5 – 30/9 Medlem: 800:- / dygn
Hela Bygdegården en dag som längst fr. kl. 12:00 – 12:00 efterföljande dag. 1/10 – 30/4 Medlem: 800:- / dygn
+ tillägg för elförbrukningen. (avläses)
Del av byggnaden t ex. konferensrum + kök.
Hela året
Medlem: 500:-
Icke medlemmar betalar dubbel taxa.
Lägenheten / dygn Medlem: 100:-/person & dygn.
Icke medlem:
Uthyrning av snickarboden / dag Medlem (icke kommersiell) 0:-
Övriga: Endast medlemmar
Uthyrning av bord o stolar för transport till annan lokal. Medlem: 10:-/ dygn bord inkl. stolar.
Övriga: Endast medlemmar
Släpkärran   Boka här… (I-bokning startar 1 mars 2009) Endast medlemmar. 50:- 4 timmar / 100:- dygn  (Max 3 dygn)