Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Priser mm

Div priser

Hela Bygdegården en dag som längst fr. kl. 12:00 – 12:00 efterföljande dag. (Om det ej är bokat på utcheckningsdagen så kan utcheckningstiden vara flexibel )1/5 – 30/9 Medlem: 800:- / dygn
Hela Bygdegården en dag fr. kl. 12:00 – 12:00 efterföljande dag.(Om det ej är bokat på utcheckningsdagen så kan utcheckningstiden vara flexibel )   1/10 – 30/4 Medlem: 800:- / dygn
+ tillägg för elförbrukningen. (avläses)
Del av byggnaden t ex. konferensrum + kök. (tex kortare föreningsmöte i lilla konferansen) Medlem: 500 :-

+ eventuellt tillägg el

Icke medlemmar betalar dubbel taxa.
Lägenheten / dygn Medlem: 100:-/person & dygn.
Icke medlem:
Uthyrning av snickarboden / dag Medlem (icke kommersiell) 0:-
Övriga: Endast medlemmar
Uthyrning av bord o stolar för transport till annan lokal. Medlem: 10:-/ dygn bord inkl. stolar.
Övriga: Endast medlemmar
Släpkärran   Boka här…  Endast medlemmar. 100:- 4 timmar / 150:- dygn  (Max 3 dygn)