Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Styrelsen

 • Ordförande:  Kristian Högberg
 • Vice Ordförande: Johan Järlestedt
 • Sekreterare: Anna Högberg
 • Kassör: Kent Johansson
 • Ledamot: Carolina Andersson
 • Ledamot: Mari Frediksson
 • Ledamot: Barbro Rothelius
 • Ledamot: Lisbeth Skan Eliasson
 • Ledamot: Vakant
 • Valberedning: Mikael Lind
 • Valberedning: Björn Larsson