Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Historik

 

År 1867 beslutades om byggandet av Åtorps Skola,  som uppfördes av zinnersten , vilka tillverkades i Kväggeshyttan

År 1932 – 33 tillbyggdes huset med en stor skolsal samt    gymnastiksal och lärarinnesal på övre våningen.

År 1955 upphörde undervisningen, i samband med byggandet av Tåbäckens skola. Dåvarande Ullvätterns Kommun skänkte därmed huset till Bjurtjärns församling.

År 1959 invigde dåvarande Biskop Borgenstjärna lokalerna. Huset hade då renoverats och en kyrksal iordningställts av Bjurtjärns församling.

År 1973  förseddes huset med vatten, avlopp och toalett.

År  1990 önskar Bjurtjärns församling avyttra byggnaden, i samband med renoveringen av Bjurtjärns Kyrka.

År 1990 sammankallades de boende i området. frågan som dryftades  om det fanns ett intresse att överta byggnaden och bilda ett byalag.  Den 6 dec samma år bildades en interimstyrelse för det nybildade byalaget.

År 1991 i mars månad hålls det första årsmötet. Namnet beslutas bli Åtorps Byalag i Bjurtjärn. Just namnet hade  livligt diskuterats  i interimsstyrelsen.  Medlemsavgiften sattes då till  20 kronor per medlem.

Under de första åren växer byalagets medlemsskara till ett tusental

Under det första året byggs utedansbana, med skänkt virke och frivilliga insatser. Under årens lopp har så gott som hela byggnaden renoverats. Både utom som inomhus. Idag finns alla tänkbara tekniska lösningar för allehanda aktiviteter i bygdegårn. Bygdegården används årligen till festkvällar, dans, Pub, mat, föreläsningar, studiecirklar, sammanträden, gudstjänster, bingo, bio, lan, privata uthyrningar mm. Byalaget är anslutet till Bygdegårdarnas Riksförbund och är partipolitiskt oberoende. Byalaget strävar efter att bedriva aktiviteter som kan främja sammanhållningen inom Bjurtjärn andra sammanslutningar i närområdet