Låda för Byalagsbladet uppsatt

Vi har satt upp en låda på vår anslagstavla där man kan hämta Byalagsbladet i pappersform.

Det är bara att svänga in och hämta sig ett exemplar.