SAMSAM

SamSam i Västra Götaland

SamSam står för Samlingslokalorganisationernas samarbetskommitté i Västra Götaland och består av Västra bygdegårdsdistriktet, Sjuhärads bygdegårdsdistrikt,  Skaraborgs bygdegårdsdistrikt. Våra Gårdar i Västra Götaland, Västra Regionen av Folketshus och Parker och Folkparkerna i Väst.

340  föreningsdrivna allmänna samlingslokaler

Vi driver tillsammans  ca 340 allmän samlingslokaler som  i huvudsak ligger landsbygd och mindre orter, men också i förorter och är organiserade i Bygdegårdarnas Riksförbund.

Vi samverkar kring många frågor som berör allmänna samlingslokaler. Vi erhåller tillsammans ett regionalt kulturstöd från Västra Götalands regionen för att vi ska kunna erbjuda professionell kultur ute i våra samlingslokaler. Läs mer om stödet under Kultur.