Firande förbundets 75 år 2019-10-19 i Gestads bygdegård

Mingel och Quiz

Dags för mycket god mat

Underhållning under kaffet

Gunbritt och Mathilda

Carina ordförande i Gestad berättar
lite om sin bygdegård.