Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Uddeboboken

Uddebo – Från jordbruksbygd till industrisamhälle

Arbetet med Uddeboboken startade 2005, som en del i ett Leader+ projekt.

En grupp Uddebobor samlades till en början en gång i veckan för att diskutera gamla historier och samla in material till den studiecirkel, som sedermera utmynnade i en permanent utställning på andra våning i Uddebo Bygdegård. Det visade sig att man hade alldeles för mycket material till utställningen. Det var detta överblivna material, plus lite till som resulterade i boken, Uddebo – Från jordbruksbygd till industrisamhälle.

När Journalisten och Uddebosonen Joakim Olsson klev in i projektet tog arbetet fart på allvar. Joakim medförde struktur och erfarenhet till projektet och inte minst konsten att förmedla alla gamla historier till bokform.

Boken stod färdig i maj 2008 och blev en stor succé, då närapå alla exemplar tog slut redan första dagen.