Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Årtal i historien

1864 – August Claeson köper Uddebo gård och flyttar till Uddebo

1879 – Uddebo Trikåfabriks första fabriksbyggnad uppförs

1890 – Uddebos första musikkår bildas

1895 – Möbeltygsväfveriet startar tillverkning av möbeltyg

1900 – Första glödlampan tänds 23 december

1900 – Missionshuset byggs

1900 – Första telefonen i bruk på Trikåfabriken

1902 – Första bron över Lillån blir färdig

1904 – Järnvägsstationen och poststationen invigs

1905 – Andra bron över Lillån blir färdig

1905 – Folkskolan i Klev startar

1906 – Möbeltygsväfveriets första byggnad vid Kila står färdig

1913 – Sveriges förende trikåfabriker tar över Uddebo trikåfabrik

1921 – Ordernshuset invigs

1926 – Nya folkskolan invigs

1927 – Lillån orsakar översvämning

1939 – Folketspark och husföreningsanläggning invigs

1946 – Fritidsgården invigs

1951 – Lillån orsakar översvämning

1956 – Trikåfabriken eldhärjas

1956 – Lillån orsakar översvämning

1959 – Sista tåget går 31 oktober Limmared-Falkenberg

1969 – Förskolan stängs och undervisningen flyttas till Tranemo

1979 – Livsmedelsaffären Konsum stängs

1991 – Sista livsmedelsaffären stängs – Ni-Ans närköp

1991 – Posten läggs ner

2005 – Utställning om Uddebo invigs i Fritidsgården

2006 – Nya gång och cykelbron över Lillån står klar

2007 – Cykelvägen till Tranemo asfalteras

2008 – En trottoar byggs längs landsväg 156

2012 – Väveriet säljs och verksamheten flyttas till Kinna