Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Årtal i historien

1864 – August Claeson köper Uddebo gård och flyttar till Uddebo

1879 – Uddebo Trikåfabriks första fabriksbyggnad uppförs

1890 – Uddebos första musikkår bildas

1895 – Möbeltygsväfveriet startar tillverkning av möbeltyg

1900 – Första glödlampan tänds 23 december

1900 – Missionshuset byggs

1900 – Första telefonen i bruk på Trikåfabriken

1902 – Första bron över Lillån blir färdig

1904 – Järnvägsstationen och poststationen invigs

1905 – Andra bron över Lillån blir färdig

1905 – Folkskolan i Klev startar

1906 – Möbeltygsväfveriets första byggnad vid Kila står färdig

1913 – Sveriges förende trikåfabriker tar över Uddebo trikåfabrik

1921 – Ordernshuset invigs

1926 – Nya folkskolan invigs

1927 – Lillån orsakar översvämning

1939 – Folketspark och husföreningsanläggning invigs

1946 – Fritidsgården invigs

1951 – Lillån orsakar översvämning

1956 – Trikåfabriken eldhärjas

1956 – Lillån orsakar översvämning

1959 – Sista tåget går 31 oktober Limmared-Falkenberg

1969 – Förskolan stängs och undervisningen flyttas till Tranemo

1979 – Livsmedelsaffären Konsum stängs

1991 – Sista livsmedelsaffären stängs – Ni-Ans närköp

1991 – Posten läggs ner

2005 – Utställning om Uddebo invigs i Fritidsgården

2006 – Nya gång och cykelbron över Lillån står klar

2007 – Cykelvägen till Tranemo asfalteras

2008 – En trottoar byggs längs landsväg 156

2012 – Väveriet säljs och verksamheten flyttas till Kinna

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se