Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Underhåll och övrigt arbete

November 1985 öppnade föreningen postgirokonto och sökte medlemskap i Bygdegårdarnas Riksförbund.

Föreningen fick ett stort konferensbord med tillhörande 12 st tygklädda stolar, som idag står i lilla salen.

Den 16 januari 1986 noterades föreningens första intäckt på 2 037 kronor.  Den förra hyresgästen hade byggt upp en scen av lastpallar i stora salen och lämnat dem när de flyttade. Föreningen sålde lastpallarna till Lantmännen.

Ansökningshandlingar och kostnadskalkyler sammanställdes och skickades till Boverket, Kommunen och Värmlands Landsting.

Upprustningsarbetet pågick i den takt kassan tillät. Väggar revs bort eller flyttades. Golv slipades och lackades. Väggar och fönster målades. Innertak fick bytas p.g.a. vattenskador. Under hösten 1986 och vintern 1987 kunde så den omfattande takreparationen genomföras när bidrag tillstyrkts och Beredskapskontoret kunde ställa arbetskraft till vårt förfogande.

1988 söktes och beviljades  bidrag på 100 000 kronor för handikappanpassning. Bl.a. hårdpackad parkeringsplats för tre bilar, ramp med räcke, breda dörrar, anpassad toalett o.s.v. Under 1988 djupborrades brunnen och avloppssystemet sågs över.

September 1988 fick föreningen köpa Torpåsen för 1 krona av kommunen.

Föreningen kunde också hämta bord , stolar och porslin från Karaby, då Hushållningssällskapet upphört med sin verksamhet där.

1989 kunde de två lägenheterna på övre planet iordningställas efter tidigare hyresgäst. Beredskapskontoret hjälpte till med detta.

1990 fick Bygdegården telefon 0550-280 80. Bygdegårdsskylt sattes upp vid RV 64 numera RV 26. Köket var nu helt klart efter många timmars arbete med att passa ihop gamla skåp och bänkar som vi fått. Målat all inredning, tak och väggar. Lagt in ny matta på golvet.

1992 instalerades hörseltekniska hjälpmedel i lokalerna.

1993 träffades överenskommelse mellan Bygdegårdsföreningen och Skogsägarna om hyra av tre rum och pentry.

1994 var hela övervåningen färdigställd.

Efter 1994 hyrde Skogsägarna hela övervåningen. Intäkterna från denna uthyrning har sedan dess varit en ekonomisk trygghet för föreningen.

1995 kunde föreningen resa en ny flaggstång på gården, lämpligt till 10-årsjubiléet.

1997 påbörjades reparationerna av uthuset, numera kallat Veboa (Vedboden). När skolan var igång så var uthuset till största delen vedbod, frånsett de små dassen. Här fanns inga golv och väggarna stod på plintar. Taket var, tack och lov omlagt av Beredskapskontoret i ett tidigare skede. För att kunna använda vedboden året om, isolerades den och fick nytt golv och nya innerväggar som kläddes med sibirisk timmerpanel och ett nytt lockat tak. Detta gav det 60 m2  stora rummet ett luftigt intryck.

1999 var el- och värmeinstallationerna färdigställda och all aktivitetsrummet kunde tas i bruk.

2003 blev det åter ett lyft för bygdegården när ett nytt tegeltak lades. Det blev också delvis nya stuprör och takrännor, 2 st inklädda skorstenar samt målning utvändigt av väggar och fönster.

2004 var det så dags att se över lokalerna. Golven i lilla och stora salen har slipats och lackats. Väggpanelen i stor salen har målats. Hela hallen utom taket har målats. Alla dörrar, hela köket och lilla toaletten har målats. Återstår nu när våren kommer, att ta itu med tomten och om möjligt återskapa delar av den prunkande trädgård som låg söder om f.d. Skolhuset. Ett projekt för detta har  startats i samarbete med Länsstyrelsen och vi är nu inne i förstudiefasen. Återstår att se vart det leder. Parkeringsplatser utefter infarten har iordningställts. John Andersson skänkte en åkklippare till föreningen. Lägenheten på övre plan har renoverats, främst kök och badrum krävde stora kostnader och arbetsinsatser, 14 dagar före jul flyttade Anitha Liljegren in.

2005 Veboa har blivit färdigmålad, utbyte av dörrar och hängrännor mm. Vävrummet på övre våningen är klar att användas. Fönstren på husets östra gavel har renoverats. Genom bidrag från Boverket har två handikappsparkeringar belagts med stenplattor och ljudanläggningen uppdaterats. En luftvärmepump har instalerats i stora salen.

2006 En utomhusscen har byggts framför veboa, virket skäntes av Kjell Andersson. Grovplanering  av gräsytor på baksidan och östra sidan. Fönstren  på södersidan har renoverats. Förvaringskärl för källsortering har byggts utanför veboa, i samband med det fick föreningen Miljökvitto 2. Ny CD spelare har inköpts till stora salen. John Andersson har skänkt en ny diskmaskin till köket. Föreningen har nu en egen hemsida www.torpasensbygdegard.se

2007 Byggandet av ”Fortet” till barnen har påbörjats. Grindstolpar av natursten som har skänkts av Olov Jansson i Gaterud är uppsatta. Träden runt gårdsplanen har rensats ur från döda grenar. Ett partytält har köps in. Målning av farstun, slipning och lackning av golvet i stora salen. Fönstren  på väst och norrsidan har renoverats. Nya stolar till stora salen har köpts. En bonad ”Gubbatäcket” som Anitha Liljegren har vävt, har hon skänkt till föreningen.

2008 Stolarna i lilla salen har klätts om av Anna och Åke Tyesten. Nya vintergardiner till stora salen sydda av Eva Zetterström, tyget skänkt av Evas dotter Carina Persson. Nya bordskivor  till borden i stora salen. Staket mot öster och norr uppsatt och Åke Tyresten har tillverkat och skänkt två fina grindar som nu är på plats. Västanås Gård har skänkt en barack som ersätter den gamla. Gårdens almar har setts över av arborister och en alm har säkrats med spännband. Fyra reflexstolpar  uppsata vid infarten, skänkta av Sten-Åke Nilsson.

2009 Ny luftvärmepump instalerad. Planering av slänten mot Udden, vilket  avslutade trädgårds-projektet. Anitha Liljegren sköter alla blomplanteringar och blomurnor med den äran. Stort tack.

Vi tackar alla som hjälpt till under alla år med gåvor och arbetsinsatser, utan dessa hade vi inte haft en så fin Bygdegård.