Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Från Skola till Bygdegård.

De dokument som finns om historien kring den gamla skolan är ett gåvobrev från Aktiebolaget Björneborgs Bruksägare daterat 12 augusti 1885 och undertecknat av kammarherre O.Nordenfeldt och borgmästare C.H. Nordenfeldt, då skoltomterna för Falla skolhus, Torpåsens skolhus och Järdsbergs skolhus överlämnades till Warnums församling.

Vi har inga uppgifter på när skolan byggdes, kanske i slutet på 1860 eller i början på 1870.

Nedre planet innehåller två lärosalar, en större för storskolan och en mindre för småskolan, hall, trapphus till övre plan, och förmodligen ett förrådsutrymme. (Bottenyta 160m2).

På övre planet var två lägenheter inredda, en större för folkskoleläraren och en mindre för småskolelärarinnan.

Ute på gården stod en vedbod i vars västra hörn man hade inrett torrdassen med de typiska spjäldörrarna.

Torpåsens skola lades ned 1934 på grund av för lite elever. Förmodligen stod skolan tom och övergiven i nästan två decennium.

Först 1952 finns det dokumenterat att nedre planet byggdes om till tre lägenheter om vardera ett rum och kök till s.k. nödbostäder.

Under en tid, troligen-1939-40, hade JUF, Jordbrukarungdomens Förbund studiecirklar, kurser och olika arrangemang i skolan och i dess omgivning.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet har också huserat under en kortare tid.

Teatergruppen Thespis har också utnyttjat lokalerna under en tid där de repeterade sina revyer.

CMK, Kristinehamns Motorcykelklubb var troligen de sista hyresgästerna under 1960 talet.

Därefter stod skolan troligen åter tom fram till mitten av 1980 när kommunen började se om sina många tomma skolor. Så och Torpåsens skola.

Under 1984 började det gå rykten om att en skrotfirma kontaktat kommunen för ett eventuellt köp av fastigheten.

När de närmast boende fick höra detta väcktes en gammal tanke åter till liv om att bilda en Bygdegårdsförening med Torpåsens skola som bygdegård.

Med Åke Hedberg Västanås Gård, Sture Jacobsson Udden och Dagny Lindqvist Bäcketorp i spetsen påbörjades en lobbingverksamhet att intressera de boende i bygden om de möjligheter och förutsättningar som förelåg och vad en Bygdegårdsförening skulle innebära för bygden.

De åkte runt och besökte hushållen i det tilltänkta upptagningsområdet. När samtliga listor samlats in kunde man med stor glädje summera 180 namnunderskrifter som ville stödja bildandet av en Bygdegårdsförening

Med detta stöd i ryggen kallades de intresserade till ett informationsmöte på Torpåsen den 27 oktober 1984 kl 10.00 där Uno Pellnäs berättade om de möjligheter och tillvägagångssätt som fanns att bilda, finansiera och driva en Bygdegårdsförening

Torpåsens skolhus 1902.

Einar, Ida, Torsten och Fredrik Nilsson.