Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Styrelsen

Styrelsen består av nedanstående personer:

Bengt Brorsson -ordförande & bokningsansvarig                       dalhem3@outlook.com 073-7079401

Lars Karlsson -vice ordförande                                                               info@larskarlssonsbygg.com

Veronika Eklund -kassör                                                                             v.eklund@hotmail.com

Anna Persson -sekreterare                                                                        tjureda@hotmail.com

Karl-Ove Gustafsson -bokningsansvarig                                                 karlove.gustafsson@hotmail.se  070-5593363

Ida Granehäll -ledamot                                                                             idagranehall@hotmail.com

Malin Borgryd –program- och studieansvarig                                   m.borgryd@gmail.com

Anneli Lavesson -ledamot                                                                         annelilavesson@live.se

Laila Johansson -program- och studieansvarig                            laila.e.johansson@gmail.com