Till Riksförbundet
Gå till distrikt

GDPR

I och med att den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018 så har Tjureda Bygdegårdsföreningen antagit en policy för personuppgiftshantering. Där framgår hur vi hanterar dina personuppgifter.

Kortfattat hanterar föreningen personuppgifter för funktionärer inom föreningen och medlemmar. Vi har inte fler uppgifter än vi behöver, t ex har vi inte personnummer i medlemsregistret. De personer som avslutar sina uppdrag inom bygdegårdsrörelsen raderas ur våra register. Dock kommer uppgifter finnas kvar i protokoll och liknande. Vi använder här den rättsliga grunden intresseavvägning (inte samtycke från varje individ).

Andra typer av personuppgifter föreningen hanterar är anmälningar till aktivitet och liknande, e-post-korrespondens och bilder. Här utformar och följer vi rutiner för att säkra lagstöd i insamling, hantering och rensar kontinuerligt.

Om du har frågor, synpunkter eller klagomål på vår hantering av personuppgifter, hör av dig till sekreterare Anna Persson via

e-post: tjuredabygdegardsforening@hotmail.com

Du har också laglig rätt att klaga till datainspektionen direkt.