Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Historik

Stöckebygdens utveckling Ekonomisk förening är den juridiska person som bildades 2017 för att på ett mer professionellt och effektivt sätt kunna jobba vidare med idén kring Mötesplats Stöcke. 

Att företagsformen blev just en ekonomisk förening har flera anledningar; för det första attraheras vi av den demokratiska aspekten, att det är en bolagsform som bygger på samverkan och gemensamt engagemang. Den andra är att vi redan tidigt i processen hade kontakt med Coompanion Västerbotten som är experter på just kooperativ samverkan, landsbygdsutveckling och ekonomiska föreningar.

Inom ramen för Stöckebygdens utveckling bedrivs ett antal typer av verksamhet men tyngden har hela tiden legat på arbetet med Mötesplats Stöcke.

Förutom Mötesplats-anläggningen förvaltar och driver föreningen sedan årskiftet 2020/2021 även Stöcke Bygdegård. I bygdegården bedrivs det dagtid personalkooperativ förskola och under kvällar och helger går det att boka lokalen för egna arrangemang.

Om bygdegården;

År 1926 inköptes tomten där Stöckes nuvarande bygdegård är belägen och i januari 1927 påbörjades arbetet.

Den 9 december 1928 invigdes den färdiga byggnaden och den totala slutsumman uppgick till 1.920:-.

Den 6 december 1991 brann den gamla bygdegården ner till grunden p.g.a. ett elektriskt fel.

Som tur var, var bygdegården väl försäkrad och arbetet med att bygga upp en ny bygdegård påbörjades snart.

Den 6 februari 1993 invigdes så den nya bygdegården av Harry Forsell, och de boende i Stöcke med omnejd hade åter fått en fin samlingslokal för sina aktiviteter.

Sedan dess har bygdegården varit flitigt använd för både fester och andra arrangemang