Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Om oss

Skorpeds Bygdegård är en naturlig mötesplats

Bygdegården är en allmän samlingslokal i närmiljön och öppen för alla, det vill säga för barn, ungdomar, vuxna, familjer, föreningar, företag och alla andra – förutsatt att värdegrunden är demokratisk.

Skorpeds Bygdegård ligger vackert belägen 3 km öster om Skorped. Skorped är ett glesbygdssamhälle som ligger i Ångermanland, cirka 5 mil väster om Örnsköldsvik, kring Nätraåns övre lopp. Skorped har ca 560 invånare och består av 23 byar varav 12 är bebodda.

Skorpeds Bygdegårdsförening bildades 1987 och tillhör Västernorrlands bygdegårdsdistrikt, som i sin tur har många föreningar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund.

I samband med bildandet fick föreningen köpa det gamla ålderdomshemmet Skorpedshemmet, av Örnsköldsviks kommun, för en billig summa. Örnsköldsviks kommun hade nyss byggt Skorpeds Servicecenter i Skorpeds centrum och servicecentret var tänkt att ersätta Skorpedshemmet som stod inför rivning.

Föreningens förste ordförande var Åke Hellström. Åke engagerade flera Skorpedsbor som tillsammans räddade Skorpedshemmet från rivning och omvandlade det till Skorpeds Bygdegård. Efter omfattande renoveringar, där man bland annat slog ihop flera små rum till en stor sal på entréplan, kunde man öppna dörren för allmänheten. Snart därpå arrangerade föreningen SM i guldvaskning.