Till Riksförbundet
Gå till distrikt
  • Hem
  • Om bygdegården

Om bygdegården

Anledningen till att Sjötorps bygdegårdsförening bildades var att man genom att bilda en förening ville ha möjlighet att köpa Missionshuset som missionsförsamlingen ville sälja.

Det var ingen hemlighet att man i Sjötorp helst ville se att den unika byggnaden kunde få tjäna allmänheten i stället för att bli bostad åt privatpersoner.

I juli 2002 var byggnaden öppen för allmänheten några timmar och vid ett avslutande möte diskuterades husets framtid. Alla var eniga om att huset har ett stort kulturhistoriskt värde och att det är en stark symbol för vad Sjötorpsbor i gemenskap kunnat åstadkomma under gångna tider.

Med tanke på allt arbete som församlingsmedlemmar under årens lopp hade lagt ner på fastigheten var det mötets starka önskan att huset kunde komma orten till nytta även fortsättningsvis.

Den 1 oktober 2002 tog ”Missionsgruppen” över ansvaret, skötsel och driftskostnader. Avsikten var att under våren 2003 kunna köpa fastigheten, allra helst som en sektion under någon av de redan befintliga föreningarna. Det visade sig dock att varken Lyrestads sockens Hembygdsförening eller Sjötorps Samhällsförening hade möjlighet att köpa huset då de redan förfogade över byggnader.

I juni 2003 bildades Sjötorps Bygdegårdsförening. Föreningen hade redan sommaren innan börjat med lite aktiviteter men bildades nu alltså ”på papper”.

Två representanter för Bygdegårdarnas Riksförbund var närvarande vid bildandet och berättade om hur det fungerar när man äger en bygdegård. Det stora syftet med en bygdegård är att människor ska samlas och åstadkomma något tillsammans vilket ju gör att gemenskapen på orten blir bättre.

I samband med detta möte bestämdes att föreningen skulle köpa missionshuset. Köpet kunde finansieras genom ett bidrag från Lyrestads sockens Hembygdsförening, bidrag från privatpersoner samt ett banklån.

Nu tog det en väldig fart med olika aktiviteter av vilka en hel del fortfarande lever kvar. Söndagskaffe, examensfirande då ortens barn och ungdomar bjuds på saft och jordgubbstårta, konstutställningar, luciafirande, julgransplundring, teater- och musikföreställningar m.m. När ni besöker bygdegården passa då på att titta i våra aktivitetspärmar som visar bredden på de aktiviteter som anordnats under de 10 år föreningen har funnits.

Sedan kyrkan sålde sitt församlingshem i december 2003 använder de lokalen till sin verksamhet.

Sjötorps bygdegårdsförening är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden.
Alla intäkter går oavkortat till drift och underhåll av bygdegården samt till de aktiviteter som arrangeras.

Medlemsantalet har fördubblats på de år föreningen har funnits och idag är medlemsantalet ca 300.
Medlemsavgiften är 75 kr för enskild person och 150 kr för en familj.

Styrelsen har alltid varit och är mottaglig för medlemmarnas önskemål om aktiviteter och försöker tillgodose dessa så långt det är möjligt.

Att arrangera så många och olika aktiviteter som bygdegårdsföreningen gör kräver ett stort engagemang av såväl styrelsemedlemmar som av  andra frivilliga.

Vi inom styrelsen är mycket glada och tacksamma för alla som ställer upp och hjälper till  – utan er hade det varit omöjligt för oss att kunna bedriva en så omfattande verksamhet!