Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Byggnaden

Byggnaden och dess användning

Missionsförsamlingen bildades redan 1871 och höll de första åren möten i ett skolhus. Efter donation av lämplig tomt på den s.k. Sjömansbacken, centralt placerad i samhället, uppfördes här Sjötorps Missionshus år 1880. Byggnaden ansågs snart för trång och därför gjordes den åttkantiga tillbyggnaden som skulle tjänstgöra som gudstjänstlokal vilken invigdes på midsommaraftonen 1889. Den gamla delen kunde då användas till ytterligare gemensamhetslokaler.  Missionshuset har då och då använts som skola.

Missionsförsamlingen hade gudstjänster varje söndag förmiddag, då också söndagsskolan var samlad. En livlig ungdomsverksamhet med 25-talet deltagande hade samlingar en dag i veckan. Syföreningen träffades en gång i veckan och en sånggrupp hade övningar varannan vecka och medverkade i möten ungefär en gång i månaden.

Bygdegårdsföreningen som köpte fastigheten den 30 juni 2003 har fortsatt med renovering och underhåll.
År 2004 byggdes köket ut och renoverades. Elementen byttes ut 2006. Utbyte av varmvattenberedare år 2008

Reparation av tornspiran och målning av tornets plåttak år 2009. Målning av fasad och fönster både på bygdegården och på tillhörande uthus år 2009.
År 2010 gjordes renovering av köket efter en vattenläcka, ny matta lades in, spisen flyttades, inköp av kolfilterfläkt, ny diskbänk med underskåp anpassade för sopsortering. Rengöring och polering av golvet i lilla salen.
År 2011 gjordes omfattande renoveringsarbeten för att tillgänglighetsanpassa bygdegården enligt gällande regler och normer. En ny ramp byggdes, dörrar breddades, trösklar togs bort, 2 nya toaletter, varav en handikapp, byggdes. Till en del av kostnaderna fick vi bidrag från Boverket. I samband med denna ombyggnad togs linoleummattan bort i stora salen och det ursprungliga trägolvet slipades och lackades. Utvändigt sattes hängrännor upp och ytterbelysningen kompletterades.

Vi inom bygdegårdsföreningen är mycket glada och stolta över att äga och förvalta en byggnad av kulturhistoriskt värde.  Enligt uppgift finns det bara två byggnader av det här slaget i landet. Akustiken är mycket god och lokalen lämpar sig väl för de aktiviteter som äger rum här. I en gammal byggnad som används så pass flitigt som bygdegården finns det ett ständigt behov av förbättringar och underhåll.
Vår ambition är att kunna fortsätta att hålla fastigheten i ett gott skick så att den under många år framöver kan tjäna sitt syfte.