Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Intro image

Välkommen!

Välkommen till Bygdegårdsföreningen i Sjötorp. Sjötorps Bygdegårdsförening är politiskt och religiöst obunden. Föreningen ska verka för bygdens kulturella utveckling samt ansvara för driften av bygdegården i Sjötorp. Bygdegårdsföreningen bildades 2003 och är ansluten till Bygdegårdarnas riksförbund.