Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Årsmöte 2024

Tack till alla som var med på årsmötet 2024!

Datum: Söndag 17 mars 2024
Tid: kl. 15.00
Plats: Säfsta bygdegård

Vi bjuder på hembakt fika – anmäl gärna allergier innan!

Skicka in era motioner skriftligen, gärna via mail (safstabygdegard@gmail.com), senast den 7 mars för att de ska tas upp på årsmötet.

Dagordning årsmöte 2024 Säfsta Bygdegårdsförening

Verksamhetsberättelse 2023 Säfsta Bygdegårdsförening

Policy Personuppgiftshantering Säfsta Bygdegårdsförening uppdaterad 220315

Stadgar Säfsta Bygdegårdsförening