Till Riksförbundet
Gå till distrikt
  • Hem
  • Miljöarbete

Miljöarbete

 

 

Bygdegårdsföreningens miljöarbete.

Vid varje styrelsemöte behandlar vi miljöfrågor. Vi har sedan tidigare erhållit Miljödiplomen 1 och 2 från Bygdegårdarnas Riksförbund för vårt miljöarbete.

Nästa nivå är Hållbarhetsdiplom som visar hur vår förening kan stötta de Globala målen. Hållbarhetsdiplomet beskriver vad vi gör och bygger i stora delar på dokument och mallar som redan finns och används. Genom att samla dessa och lägga till nya saker skapar vi ett samordnat hållbarhetsarbete.

Bygdegårdsrörelsens sex mål som ingår i diplomet:

  • Mål 3: God hälsa och välbefinnande (social hållbarhet)
  • Mål 10: Minskad ojämlikhet (ekonomisk hållbarhet)
  • Mål 11: Hållbara städer och samhällen (social hållbarhet)
  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion (ekonomisk hållbarhet)
  • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna (miljömässig hållbarhet)
  • Mål 16: Fredliga inkluderande samhällen (social hållbarhet)

 

Vid vårt årsmöte 2024-03-04  erhöll vi som en av de första föreningarna i landet Hållbarhetsdiplomet . Utdelare var Skånedistriktets ordförande Karin Olsson.

Klicka här för att se Hållbarhetsdiplomet.