Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Medlemskap

Välkommen som medlem i vår förening.

På årsmötet den 4 mars 2024 antogs nya stadgar som innebär att föreningen inför en årlig medlemsavgift och andelssystemet fasas ut. Det är kommunens nya regler för föreningsstöd som är anledningen till förändringen.

Som medlem får du:   10 % i rabatt på lokalhyran.
10 % i rabatt på föreningens arrangemang.

Dessutom stödjer du lojalt vår verksamhet så att vi även i fortsättningen kan erbjuda ett väl fungerande Rydsgårdshus som ger service till bygden och en trivsam träffpunkt: Restaurang med dagens rätt, mötes och festlokaler, attraktiva kulturarran-gemang.

Årsavgiften är endast 100 kr. Bankgiro: 5933-3906 eller Swish 123 312 6216 Glöm ej att skriva namn och adress. Skriv gärna mejl-adress.
Uppger du  mejladress kommer du att få del av alla kommande arrangemang som Bygdegården ordnar.