Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Historik

Bygdegårdens historia börjar 1940 i och med att skolväsendet centraliserade och Bredsta skola blev till salu. Jordbrukarnas Ungdoms-förbund, JUF:s Järnaavd. la in ett anbud som blev antaget av kommunalfullmäktige. Köpesumman var då 14.000 kr. Alla de aktiviteter och verksamheter som bedrivits på olika platser i trakten kunde nu samlas under ett tak. Bredsta skola döptes året efter till Rönneberga.
Under de år som nu följde lades mycket arbete ner på renovering, ombyggnad och underhåll av fastigheten liksom iordningställande av en festplats.
Krigsåren medförde att ungdomarnas möjligheter att komma ut minskades och därför ökade anslutningen till JUF. Man hade nu en egen lokal och festplats där man dansade och hade trevligt.
Men säg den glädje som varar beständigt. Efterkrigsåren blev kärvare. Ungdomarna började söka sig till stadsregionerna vilket påverkade JUF:s medlemsantal. I juni 1948 väktes frågan om att bilda en bygde-gårdsförening men det rann ut i sanden. JUF började få ekonomiska bekymmer och måste låna pengar för underhåll och renovering av Rönneberga.
1953 hade man klart för sig att en bygdegårdsförening skulle ställa sig mera ekonomiskt fördelaktigt att bilda och den 1 augusti 1953 fattade JUF ett definitivt beslut om att sälja fastigheten till Rönneberga Bygdegårdsförening som strax innan sett dagens ljus.

Sammandrag från artikel skriven av Per Andersson, Sörmlands Nyheter nov. 1977.

Bygdegårdsföreningen 50 år.
Föreningens 50-åriga historia börjar som tidigare nämnts 1953. Då med Rune Högbom som ordf. En ny utedansbana på stadig grund byggdes under ledning av Sven A. Källström. Festplatsen anlades 1954 och grus kördes till stora platån på området.
I slutet av -50 talet och början av -60 talet uppfördes utbyggnaden på gaveln åt öster som idag är scen och toaletter med garderobsutrymme vilket blev ett stort lyft för bygdegården. Takstolarna fick förstärkas med en spännbalk vilket utfördes av Tidblads i Mölnbo.

Under -60 talet arrangerades stora Bygdegårdsfester första helgen i augusti (fredag, lördag, söndag) med marknadståg från Järna med artister som t. ex. Ove Törnqvist och Burken och hans Burkar.

En onsdagskväll på -60 talet fick Rönneberga besök av den då så populära ”Snoddas” vilket samlade c:a 700 besökare.

I slutet av -60 talet var det dags för golvet i lokalen att läggas om. Olle Persson fixade detta. Nu har vi kommit över på -70 talet och då ordnades med borrning av brunn. Södra väggen och takstolarna börjar nu ge vika, så takpannorna plockades av och ersattes med plåt. Väggarna och takstolarna drogs ihop med rundstång.
-80 talet börjar med att trion Gunnar Andersson, Arne Eriksson och Harry Forsblom bytte ut alla fönster i fastigheten för att om möjligt erhålla bättre värmeekonomi. Under denna tid utfördes stora mark-arbeten som t.ex. parkeringen. Den blev då försedd med belysning. Även lokalen fick nya och ändamålsenliga armaturer.
Vatten drogs upp till festplatsen och stängsel sattes upp runt desamma. Nya utetoaletter sattes upp på området. I slutet av -80 talet såg Lions till att fastigheten utvändigt blev röd och grann medan Hagströms målade om inne i bygdegården.

Utedanserna var mycket populära under -70 och -80 talen. Varje sommar anordnades c:a 15 danskvällar med olika orkestrar. Jan Welanders orkester var det stora dragplåstret i många år. Tyvärr kan man bara konstatera att under slutet av -90 talet började intresset för utedanser att avta.

I början av -90 talet hade lokalen blivit väl liten och man tog itu med att bygga ut långsidan mot söder. Lokalen blev större och ett nytt ändamålsenligt kök erhölls. Samtidigt infriades uppställda krav av brandmyndigheten på nödutgångar. Ännu ett nytt golv lades in i lokalen. Själva utbyggnaden var klar 1993. Det som återstod var att flytta köket som blev klart till millenniumskiftet.

Lars Wermelin, i maj 2003.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se