Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Historik

Bygdegården stod klar 1938 och hade då byggts med hjälp av boende i Tryserum och Östra Ed. Många tecknade ansvarsförbindelser på 50kr, varav 5kr betalades kontant och många tecknade sej för dagsverken och även att skänka timmerträd. Hela bygden ställde upp.

För en kostnad på ca 20.000kr fick man en lokal med centralvärme, men som saknade vatten och sanitära anordningar.

1948 borrades det efter vatten och under 50, 60 och 70-talen gjordes flera upprustningar och renoveringar. Senaste storrenoveringen och tillbyggnad gjordes 1984 med dåvarande ordföranden Anders Dahlgren i spetsen. Även denna gång med många frivilliga arbeten av boende i bygden. Byggnaden fick då det utseende den har idag.

 

Som kuriosa kan nämns att dagens styrelse har flera ledamöter vars förfäder fanns med i den ursprungliga styrelsen.